Maatregelen omtrent Covid-19

Zoals een ieder ongetwijfeld heeft gemerkt zijn de maatregelen omtrent het coronavirus verlengt tot 28 april. Dit heeft ook gevolgen voor het dorpshuis, het dorpshuis is gesloten tot nader bericht. Dit geldt ook voor de jeugdsoos. 

Bloedprikken op de woensdag krijgt een uitzondering, dit gaat door! Hierbij worden ook de maatregelen van het RIVM in acht gehouden.

Bij de snackbar kan nog steeds eten worden afgehaald, maar ook hierbij gelden de maatregelen, houdt afstand! 

Blijf gezond, en denk aan elkaar! 

Project zonnepanelen op de Dorpshuizen in Midden Drenthe

Het zal je waarschijnlijk al wel zijn opgevallen: er zijn zonnepanelen geplaatst op het dak van het dorpshuis!

Dorpshuis De Weidehoek doet mee aan een initiatief, ontstaan in het Dorpshuizenoverleg, en ondersteund door de Gemeente Midden Drenthe en de Drentse Milieu Federatie, waarmee het mogelijk is gemaakt om, tegen gunstige voorwaarden, zonnepanelen op het dak van het dorpshuis te kunnen plaatsen. Het Stichtingsbestuur heeft een leverancier geselecteerd en de opdracht is in mei van dit jaar uitgevoerd. Er zijn in totaal 55 zonnepanelen gemonteerd.

Met het plaatsen van de zonnepanelen zal het dorpshuis op lange termijn lagere energiekosten hebben en draagt ook het dorpshuis haar steentje bij aan de energietransitie.

In eerste instantie betekent dit een kostbare investering. Het dorpshuis had zelf onvoldoende financiële middelen om dit project te kunnen uitvoeren. Met de financiële steun van het Rabofonds, De Gemeente Midden Drenthe en het Oranjefonds hebben we dit kunnen realiseren.