Donateurs

De stichting heeft 150 donateurs in het dorp Wijster, die samen voor 1600 euro jaarlijks bijeen brengen. De opbrengst wordt gebruikt om de voorzieningen van de Weidehoek te verbeteren.

Wij zijn onze donateurs hiervoor zeer dankbaar!

Wil je ook een donateur zijn van de Weidehoek? Wij stellen je bijdrage enorm op prijs!

Meld je aan via het contactadres.