Organisatie

Stichting Dorpshuis Wijster is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de Weidehoek. Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 7 personen.

Onze bestuursleden zijn: Bart Kranen (voorzitter), Berend van Noord (penningmeester), Annette Bosma, Annet Bos, Gretty Bouwmeester, Julian Kuipers (Twick) en Nick Dekker (Twick).

Begin 2013 is er een activiteitencommissie opgericht. Deze commissie bestaat uit 5 leden. De activiteitencommissie houdt zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten in en rondom de Weidehoek en de Wijsterse omgeving.

De leden van onze activiteitencommissie zijn: Mark van Noord, Lammie Oostenbrink, Annette Bosma, Gretty Bouwmeester en Esmeralde Schreur.

We zien dat door het organiseren van deze activiteiten de binding van de gemeenschap met het dorpshuis behouden blijft én toeneemt. En dat is één van de doelen van de Weidehoek: een verbindende factor in het dorp Wijster zijn!