Organisatie

Stichting Dorpshuis Wijster is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de Weidehoek. Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 7 personen.

Onze bestuursleden zijn: Bart Kranen (voorzitter), Berend van Noord (penningmeester), Annet Bos (notulist) en Dyan Hospers (Twick).

Begin 2013 is er een activiteitencommissie opgericht. Deze commissie bestaat uit 5 leden. De activiteitencommissie houdt zich bezig met het organiseren van allerlei activiteiten in en rondom de Weidehoek en de Wijsterse omgeving.